Privacystatement

Weideman Bloem en Groen (‘wij’) informeren je in dit privacystatement over welke persoonsgegevens wij van je hebben en hoe wij deze hebben ontvangen. Ook kun je hier lezen wat je rechten zijn onder privacyregelgeving met betrekking tot je persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over dit privacystatement of als je gebruik wilt maken van een van de rechten die je hebt onder de privacyregelgeving, dan kun je ons bereiken via het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens

Wij verkrijgen je persoonsgegevens alleen rechtstreeks van jou, doordat je een bezoek brengt aan een van onze vestigingen, doordat je producten bij ons koopt of doordat je op een andere manier contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website.

Bij een bezoek aan een van onze vestigingen of bij het kopen van een van onze producten bewaren we alleen je persoonsgegevens als je verzoekt om een factuur met betrekking tot de gekochte producten. Wij hebben in dat geval je naam, adresgegevens en financiële gegevens nodig. De gegevens op de factuur bewaren we voor een periode van 7 jaar, vanwege administratieve verplichtingen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen als je contact met ons opneemt, zijn de gegevens waarvan je kiest om deze aan ons te verstrekken. Bij contact via de website zijn dat je naam, je e-mailadres en alle andere gegevens die je aan ons verstrekt in het ‘bericht’ gedeelte.

De privacyregelgeving schrijft een paar zogeheten ‘wettelijke grondslagen’ voor, op basis waarvan wij je persoonsgegevens mogen verwerken. De grondslagen waar wij gebruik van maken zijn:

  • Wij hebben de persoonsgegevens nodig om een overeenkomst tussen ons uit te kunnen voeren;
  • Het is voor ons noodzakelijk om je persoonsgegevens te verwerken, omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben; of
  • Je hebt ons toestemming gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens gebruiken we niet voor een ander doel dan voor het uitvoeren van onze overeenkomst of voor het beantwoorden van je vragen. Je persoonsgegevens zullen door ons ook niet met derden worden gedeeld. Je persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de EER (Europese Economische Ruimte), waardoor de Europese privacyregelgeving te allen tijde van toepassing is op de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Rechten

Via het contactformulier op onze website kun je contact met ons opnemen indien je gebruik wilt maken van een van de rechten die je hebt onder de privacyregelgeving, deze rechten zijn:

  • Het recht van inzage;
  • Het recht op rectificatie;
  • Het recht op gegevenswissing/vergetelheid;
  • Het recht op beperking van de verwerking;
  • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  • Het recht om bezwaar te maken;
  • Het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming (waar wij overigens geen gebruik van maken).

Als je niet tevreden bent over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit pirvacystatement aan te passen indien de omstandigheden daar om vragen. Wij zullen dit privacystatement dan vervangen door een nieuwe versie. Wij raden je dan ook aan dit document met enige regelmaat te bekijken.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2